Současnost Sokola - TJ Sokol Kerhartice

T.J. Sokol Kerhartice
Přejít na obsah

Současnost Sokola

Vážení čtenáři těchto stránek,

jménem výboru TJ Sokol Kerhartice Vám tímto způsobem chceme zprostředkovávat informace z činnosti naší tělocvičné jednoty. Tyto stránky by měly sloužit nejen k jednostrannému předávání informací, ale jako prostředek komunikace nejen mezi členskou základnou, ale i mezi partnerskými organizacemi, spřízněnými osobami a občany Kerhartic. Zvolená redakční rada je připravena veškeré připomínky, návrhy projednat a reagovat na ně.
TJ Sokol Kerhartice byl založen již v roce 1923 a v roce následujícím byla vystavěna budova tělocvičny. Za proběhlá desetiletí jsme doznali podstatných změn, nicméně ten podstatný základ je stále stejný a to především organizace cvičení, sportů a propagace zdravého způsobu života. Po letech "socialistického" způsobu organizace tělovýchovy byla v roce 1991 znovuobnovena Sokolská jednota v Kerharticích, která převzala i majetek spočívající především v budově tělocvičny.
Dne 12.3.2007 proběhla valná hromada naší TJ, která mimo běžný program obsahovala volbu statutárních orgánů (viz. složka "valné hromady"). Výsledkem voleb je a zástupci TJ Sokol Kerhartice jsou:
starosta Tělocvičné jednoty Sokol Kerhartice
bratr
Daniel Rössler
místostarostabratr
Ondřej Kolář
jednatel
bratr
Karel Hanus
hospodář
sestra
Dana Motlová
náčelnice
sestra
Lenka Horníčková
vzdělavatel
bratr
Martin Brodský
předseda odboru sportu
bratr
Milan Hanik
další členové výboru jednoty
bratr
Pavel Bureš

bratr
Jan Duffek

bratr
Jan Belas
kontrolní komise
bratr
Milan Kubový

sestra
Zuzana Strnadová

bratr
Tomáš Janota
Výbor se schází celkem pravidelně 1x za měsíc a v nutných případech častěji. Základní činností výboru bylo, je a bude technicko-ekonomické zajištění provozu celé TJ, které především spočívá v:

  1. udržení a zajištění provozu sokolovny vč. oprav
  2. zajištění financování provozu sokolovny a celé TJ


SOKOLOVNA:
V uplynulých dvou letech se v rámci dotačních programů podařilo zajistit opravu sociální zařízení a přípravy TUV v celkové hodnotě 170 tis. Kč v roce 2005 a v roce 2006 došlo k opravě osvětlení sálu sokolovny v hodnotě 280 tis. Kč. Oba tyto největší projekty by nebyly možné realizovat bez značné dotační podpory Města ÚnO, Východočeské župy Pippichovy, grantu MŠMT, dotaci z Pardubického kraje a sponzorskému daru firmy Korado. V rámci těchto projektů došlo též k vymalování sálu. V roce 2006 jsme po několika rocích získali revize elektriky, plynových zařízení a komínů. Tyto značné investice nám v budoucnu zajistí nejen zvýšený komfort užívání, ale především snížení energetické náročnosti, což již rok 2006 plně potvrdil.
K uvedeným opravám by nemohlo dojít bez příkladné pomoci mnoha členů naší TJ, za což jim patří dík.
Pokud se týče běžných oprav prováděných v sokolovně, tak byla zřízena komise pro správu majetku. Veškerá poškození a nutné opravy je možno zachytit v knize oprav, která je průběžně kontrolována a v rámci možností opravy provedeny.
Byl schválen provozní řád sokolovny, který je připraven k projednání výborem jednoty, jehož nedílnou součástí jsou i práva a povinnosti všech návštěvníků sokolovny.

Finance a ekonomika:
V minulosti se výbor pravidelně seznamoval se stavem pokladny a účtů, přičemž porovnával vývoj se schváleným rozpočtem TJ. Můžeme konstatovat, že návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2006 se podařilo udržet a vzhledem k mimořádnému příjmu za reklamu od Pivovaru dokonce významně vylepšit. Tržby za rok 2005 byly 358 a náklady 328, za rok 2006 pak 709 a 569 tis. Kč.

Plán
V rámci znovu navrhovaného vyrovnaného hospodaření jsou připraveny akce pro nejbližší období jednoho až dvou let:

A. Hospoda
- velmi diskutovaná záležitost. Oprav je motivována dosažením alespoň minimálního standardu běžných hospod obdobného charakteru a v rámci obdržených peněz od pivovaru a schválených zdrojů ze strany TJ bude snaha opravit hospodu takto: 

Priorita úprav v pořadí:
1. Odsávání s ohřevem přiváděného vzduchu z venkovního prostoru.
2. Zhotovení podhledu dle návrhu p.Kuldy
3. Vymalování za finanční spoluúčasti J.Kačera
4. Zhotovení obkladu z palubek do výšky dle projektu p. Kuldy

B. Podlaha sálu sokolovny
Výbor se v závěru loňského roku zabýval technickým stavem podlahy sálu sokolovny. S přihlédnutím k možností dosažení na dotace a právě s přihlédnutím k technickému stavu byla navržena střední oprava spočívající ve výměně poškozené části prkenného podkladu, obroušení stávající podlahy a provedení kvalitního nového prolakování.

C. Výborem byl schválen plán běžných oprav
1. Oprava hospody
2. "Kopility" v tělocvičně
3. Oprava radiátorů na jevišti
4. Oprava pultu v Pekle
5. Malování šaten a chodby
6. Drobné opravy nářadí + případné dokoupení

Tyto stránky nejsou jediným zprostředkovatelem informací, v současné době se připravuje nová skříňka, která bude instalována u vstupu do hospody a redakční rada pracuje na nultém čísle "Informačních listů", které mají za cíl informovat širší veřejnost především z Kerhartic a okolí.

Kontakty:
Adresa:
Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice
Sokolská 120
Ústí nad Orlicí
562 04

mail: sokol@kerhartice.com
IČO: 49317725

Jméno a příjmení
Funkce
AdresaPSČMailTelefon
Daniel Rössler
starosta
U Vody 193 , ÚnO
562 04
kerhartice@sokol.eu
605 250 046, 465 552 210
Lenka Horníčková
náčelnice
Pražská 191, ÚnO
562 04lenka.hornickova@seznam.cz605 961 332
Dana Motlová
hospodář
Kolmá 128, ÚnO
562 04danamotlova@seznam.cz736 469 229
Ondřej Kolářčlen výboru
Pražská 191, ÚnO
562 04
o.kolar@directreal.cz602 764 499
Milan Hanik
př.odb.sportu
ÚnO
562 06
webmaster@kerhartice.com
737 405 504
Zuzana Strnadová
čl.kontr.komise
Kerhartice562 04
zuzanes@seznam.cz
602 260 043
Město Ústí nad Orlicí
podporuje naši činnost.
Město Ústí nad Orlicí
Projekt opravy sokolovny je podporován z dotací
podporuje naši činnost
Návrat na obsah